Трябва ли?

пластелин

За какво е цялата тази каша от пластилин, глина, пастели и бои? Необходимо ли е родителите да правят толкова усилия? Отговарям ” ДА ” без всякакво колебание! Малчуганчето ви още не се е научило да формулира с думи всичко, което изпитва. Дейностите, несвързани с речта му помагат да изрази чувствата, за които още не разполага с названия, както и онези, които никога няма да имат такива. Те обогатяват и развиват неговата афективност, подсъзнанието и интуицията му.

Във възрастта на първото юношество игрите на вън не губят значението си. Катерушката е все така ценена игра.

Каручка за дърпане, велосипедче на три колелета, за да върти педалите, големи топки за търкаляне и бутане, обемисти кухи кубове за премятане и подреждане – всичко това ще помогне на детето да развие дългите си мускули и да придобие сила и ловкост. Пясъкът и водата също продължават да имат успех.

Дайте на децата си всичко, което им е необходимо и полезно за тяхното развитие.

Д-р Фицхю Додсън- “Изкуството да бъдеш родител “

Вашият коментар